ចែករំលែកបទពិសោធន៍!!លក់បានមួយថ្ងៃតែ៥មុឺនរៀលទេ បើកលក់ដំបូងជារទេះរុញតាមសំយ៉ាបផ្ទះគេ អ្នកផ្ទះក៏មិនគាំទ្រ ថាជាមុខរបរកា.កល្អិត មានអី…

មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយ គណនីហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់លោក Sam kosal បានសរសេរបង្ហោះពីម្ចាស់អាជីវកម្មមានឈ្មោះ ប្រ៊េនខ្លួនឯង ដែលបានតស៊ូតាំងពីលក់តាមសំយ៉ាបផ្ទះរបស់គេ ដែលមានអត្ថន័យថា៖

«គាត់លក់បានមួយថ្ងៃតែ ៥ម៉ឺនរៀលទេ ពេលបើកលក់ដំបូងជារទេះរុញតាមសំយ៉ាបផ្ទះគេ ហើយអ្នកផ្ទះមិនគាំទ្រទេ ថាមុខរបរកា.ក់ល្អិត ប៉ុន្តែគាត់មិនបោះបង់ទេ ពេលនេះគាត់មានសាខាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន៣កន្លែង មួយថ្ងៃចូលជាង១០លានរៀលហើយ គាត់មានក្បួនលក់ដាច់ ចង់បើករកស៊ីបន្ត 085 722 226»។ ក្នុងនោះដែរក៏មានបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើង ចូលខមមិនសួរនាំពីឈ្មោះហាង និងពីវិធីទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.