អាណិតខ្លោ. ចចិត្ត ! ទ្រីញ ផល្លា ត្រូវពូចក់ធ្វើ.បា. បខ្លាំង រត់ពេញបុរីគ្មានអ្នកជួយ សំណាងម្ដាយមកទាន់ កុំអីពូចក់មិនទុកទេ..(មានវីដេអូ)

អាណិតខ្លោ. ចចិត្ត ! ទ្រីញ ផល្លា ត្រូវពូចក់ធ្វើ.បា. បខ្លាំង រត់ពេញបុរីគ្មានអ្នកជួយ សំណាងម្ដាយមកទាន់ កុំអីពូចក់មិនទុកទេ..
សង្គម៖ ថ្មីៗនេះមានការទ. ម្លាយវីដេអូមួយ របស់អ្នកនាង ទ្រីញ ផល្លា ដែលបានយំ.ស្រែកនៅក្នុងឡាន ខណៈមានការលើកឡើងថា៖ «នាងប៉ុនប៉ងប.ញ្ច ប់ជី .វិតតែត្រូវម្ដាយជួយស.ង្គ្រោះទាន់»។

យ៉ាងណាមិញ ក្រោយមានការផុសស៊ែរ វែកញែកជាច្រើន រឿងនេះក៏ត្រូវបានអ្នកនាង ទ្រីញ ផល្លា អះអាងថា៖ «មិនមែនជាការពិតឡើយ ពោលគឺ វីដេអូដែលនាងយំ.ស្រែកក្នុងឡានជាមួយម្ដាយនោះ ដោយសារAdminជីងចក់ ប្រើអំពើ ហិ .ង្សា និងគំ.រា មស.ម្លា ប.ទៅលើនាង»។ (សូមទស្សនាព័ត៌ទាំងស្រុងក្នុងវីដេអូ នៅខាងក្រោមនេះ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.