យីអើ,មកទៀតហើយ! សម្តេច តេជោ ផ្ញើសារពិ .សេសអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រ.យ័ត្នខ្ពស់ ព្រោះករណីកូវីដ-១៩ កើតឡើងវិញជាថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍(មានវីដេអូសារសម្លេង)

យីអើ,មកទៀតហើយ! សម្តេច តេជោ ផ្ញើសារពិ .សេសអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រ.យ័ត្នខ្ពស់ ព្រោះករណីកូវីដ-១៩ កើតឡើងវិញជាថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍(មានវីដេអូសារសម្លេង)
នៅរាត្រីថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្ញើសារសំលេងពិ .សេសមួយ ដោយសម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថា៖

«នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានសង្កេតឃើញនូវការចាប់ផ្តើមឆ្លងឡើងវិញនូវកូវីដ-១៩ ដោយក្នុងនោះយើងបានរកឃើញអ្នក ដែលឆ្លងក្នុងសហគមន៍តាមរយៈនៃការធ្វើតេស្ត PCR មួយចំនួន អ្នកធ្វើតេស្ត PCR សម្រាប់ធ្វើទម្រង់បទចេញទៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួន និងមួយចំនួនទៀតគឺអ្នកដែលបានវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងប្រទេសវិញ។ នេះជាការបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីន PCR ដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់អ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ អ្នកមកពីក្រៅប្រទេស និងអ្នកធ្វើវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ការចេញទៅក្រៅប្រទេស»។ សម្តេចក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា៖

«នៅតាមទីកន្លែងមួយចំនួនក្នុងការធ្វើតេស្តរហ័ស ក៏ឃើញវិជ្ជមាននៃកូវីដ-១៩។ ដូច្នេះអាចសន្មត់បានថា កូវីដ-១៩ វាចាប់ផ្តើមឡើងវិញ ទោះបីនៅក្នុងចំនួនតិច ហើយអាការមិនទាន់ធ្ង .ន់ធ្ង.រក៏ដោយ»។ សម្តេចក៏បានអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មានការប្រុងប្រ.យ័ត្នទៅលើការការពារសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន៕(សូមទស្សនាវីដេអូសារសម្លេង សម្ដេចតេជោ នៅខាងក្រោមនេះ)
ប្រសិនវីដេអូមិនលឺសម្លេង សូមចុចLinkនេះhttps://fb.watch/dWRd7AQZSu/

Leave a Reply

Your email address will not be published.