ឈប់:ប្រើផលិតផលទាំងនេះជាប ន្ទា.ន់ ក្រសួងរកឃើញសុទ្ធតែសារ.ធាតុប៉:ពាល់សុ.ខ ភា ព

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការហា-ម.ឃាត់ ចែកចាយ និងកំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា។ ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជម្រាបជូនថា តាមលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យគុណភាពដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល នៃក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញថា គ្រឿងសម្អាងឈ្មោះ សាប៊ូលម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ គ្មានលេខប្រវេទន៍ពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលកំពុងចែកចាយដោយ គ្រឹះស្ថានអាហរណ័ នីហរ័ណ ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង ភ្នំទ្រទ្រង់(ខេមបូឌា) ឯ.ក មានផ្ទុកសារធាតុគីមឺបារត(Mercury) លើសកម្រិតបទដ្ឋានស្ដង់ដារបច្ចេកទេសកំណត់ ដែលអាចបង្កឲ្យមា ន គ្រោះ.ថ្នាកយ៉ាងធ្ងនធ្ងរដល់ …

ឈប់:ប្រើផលិតផលទាំងនេះជាប ន្ទា.ន់ ក្រសួងរកឃើញសុទ្ធតែសារ.ធាតុប៉:ពាល់សុ.ខ ភា ព Read More

ឈប់:ប្រើផលិតផលទាំងនេះជាប ន្ទា.ន់ ក្រសួងរកឃើញសុទ្ធតែសារ.ធាតុប៉:ពាល់សុ.ខ ភា ព

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការហា-ម.ឃាត់ ចែកចាយ និងកំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា។ ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជម្រាបជូនថា តាមលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យគុណភាពដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល នៃក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញថា គ្រឿងសម្អាងឈ្មោះ សាប៊ូលម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ គ្មានលេខប្រវេទន៍ពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលកំពុងចែកចាយដោយ គ្រឹះស្ថានអាហរណ័ នីហរ័ណ ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង ភ្នំទ្រទ្រង់(ខេមបូឌា) ឯ.ក មានផ្ទុកសារធាតុគីមឺបារត(Mercury) លើសកម្រិតបទដ្ឋានស្ដង់ដារបច្ចេកទេសកំណត់ ដែលអាចបង្កឲ្យមា ន គ្រោះ.ថ្នាកយ៉ាងធ្ងនធ្ងរដល់ …

ឈប់:ប្រើផលិតផលទាំងនេះជាប ន្ទា.ន់ ក្រសួងរកឃើញសុទ្ធតែសារ.ធាតុប៉:ពាល់សុ.ខ ភា ព Read More

ចប់ចូលឆ្នាំ មានតំបន់ណាខ្លះនឹងអាចមា.ន.ផ្ទុះ.កូវីដ-១៩ ឬអត់, លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា…

(ភ្នំពេញ) ៖ក្រោយការចេញដើរកម្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនារាប់លាននាក់ នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំខាលដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅនាចុងសប្តាហ៍នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាល បានថ្លែងថា ចង់ដឹងថាមានតំបន់ណាខ្លះ ឬកន្លែងណាខ្លះនឹងអាចមា.ន.ផ្ទុះ.កូវីដ-១៩ ឬអត់ គឹត្រូវរង់ចាំបន្តតាមដានរហូតដល់ដំណាច់ខែមេសា នេះតែម្តង។ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «ការព្រួយបារម្ភ មានការឆ្លងកូវីដ-១៩ ឬមិនព្រួយបារម្ភ យើងគួរពិនិត្យមើលតាមស្ថានភាព នៃការសប្បាយរីករាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង ហើយក៏ជាការទទួលខុសត្រូវ និងការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ និងក្រុមគ្រួសារដែរ ក្នុងការអនុវត្តន៍ការការពារការចម្លងកូវីដ-១៩។ យើងមិនទាន់អាចវាយតម្លៃ ស្ថានភាពនៃការឆ្លងបាននៅឡើយទេ ព្រោះទើបតែបញ្ចប់ពិធីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើង …

ចប់ចូលឆ្នាំ មានតំបន់ណាខ្លះនឹងអាចមា.ន.ផ្ទុះ.កូវីដ-១៩ ឬអត់, លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា… Read More

ចប់ចូលឆ្នាំ មានតំបន់ណាខ្លះនឹងអាចមា.ន.ផ្ទុះ.កូវីដ-១៩ ឬអត់, លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា…

(ភ្នំពេញ) ៖ក្រោយការចេញដើរកម្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនារាប់លាននាក់ នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំខាលដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅនាចុងសប្តាហ៍នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាល បានថ្លែងថា ចង់ដឹងថាមានតំបន់ណាខ្លះ ឬកន្លែងណាខ្លះនឹងអាចមា.ន.ផ្ទុះ.កូវីដ-១៩ ឬអត់ គឹត្រូវរង់ចាំបន្តតាមដានរហូតដល់ដំណាច់ខែមេសា នេះតែម្តង។ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «ការព្រួយបារម្ភ មានការឆ្លងកូវីដ-១៩ ឬមិនព្រួយបារម្ភ យើងគួរពិនិត្យមើលតាមស្ថានភាព នៃការសប្បាយរីករាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង ហើយក៏ជាការទទួលខុសត្រូវ និងការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ និងក្រុមគ្រួសារដែរ ក្នុងការអនុវត្តន៍ការការពារការចម្លងកូវីដ-១៩។ យើងមិនទាន់អាចវាយតម្លៃ ស្ថានភាពនៃការឆ្លងបាននៅឡើយទេ ព្រោះទើបតែបញ្ចប់ពិធីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើង …

ចប់ចូលឆ្នាំ មានតំបន់ណាខ្លះនឹងអាចមា.ន.ផ្ទុះ.កូវីដ-១៩ ឬអត់, លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា… Read More

ចប់ចូលឆ្នាំ មានតំបន់ណាខ្លះនឹងអាចមា.ន.ផ្ទុះ.កូវីដ-១៩ ឬអត់, លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា…

(ភ្នំពេញ) ៖ក្រោយការចេញដើរកម្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនារាប់លាននាក់ នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំខាលដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅនាចុងសប្តាហ៍នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាល បានថ្លែងថា ចង់ដឹងថាមានតំបន់ណាខ្លះ ឬកន្លែងណាខ្លះនឹងអាចមា.ន.ផ្ទុះ.កូវីដ-១៩ ឬអត់ គឹត្រូវរង់ចាំបន្តតាមដានរហូតដល់ដំណាច់ខែមេសា នេះតែម្តង។ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «ការព្រួយបារម្ភ មានការឆ្លងកូវីដ-១៩ ឬមិនព្រួយបារម្ភ យើងគួរពិនិត្យមើលតាមស្ថានភាព នៃការសប្បាយរីករាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង ហើយក៏ជាការទទួលខុសត្រូវ និងការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ និងក្រុមគ្រួសារដែរ ក្នុងការអនុវត្តន៍ការការពារការចម្លងកូវីដ-១៩។ យើងមិនទាន់អាចវាយតម្លៃ ស្ថានភាពនៃការឆ្លងបាននៅឡើយទេ ព្រោះទើបតែបញ្ចប់ពិធីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើង …

ចប់ចូលឆ្នាំ មានតំបន់ណាខ្លះនឹងអាចមា.ន.ផ្ទុះ.កូវីដ-១៩ ឬអត់, លោកស្រី ឱ វណ្ណឌីន បញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា… Read More

ចេះណាស់ អូនឆលី!! ប្រណៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ ការគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺមហាគុ.ណធំធេង់ណាស់

ប្រណៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ ការគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺមហាគុ.ណធំធេង់ណាស់។ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ចំថ្ងៃទី២ នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ មានការផុស ស៊ែរបន្តគ្នា និងកោត់សរសើរជាខ្លាំង ក្រោយគេឃើញ ឆលី កូនប្រុស តារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានយកទឹកមកចាក់ លា.ងជើងឲ្យ ប៉ាម៉ាក់ មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់។ ដោយក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុក អូនឆលី បានផុសព្រមទាំងភ្ជាប់សារខ្លីមួយឃ្លាថា៖ “ឆលី ស្រង់ព្រះរ.ស់ ថ្ងៃសង្រ្កាន្តទី២”។ ក្រោយឃើញកូនប្រុស ធ្វើទង្វើរបែបនេះដាក់ខ្លួ …

ចេះណាស់ អូនឆលី!! ប្រណៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ ការគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺមហាគុ.ណធំធេង់ណាស់ Read More

ចេះណាស់ អូនឆលី!! ប្រណៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ ការគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺមហាគុ.ណធំធេង់ណាស់

ប្រណៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ ការគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺមហាគុ.ណធំធេង់ណាស់។ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ចំថ្ងៃទី២ នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ មានការផុស ស៊ែរបន្តគ្នា និងកោត់សរសើរជាខ្លាំង ក្រោយគេឃើញ ឆលី កូនប្រុស តារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានយកទឹកមកចាក់ លា.ងជើងឲ្យ ប៉ាម៉ាក់ មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់។ ដោយក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុក អូនឆលី បានផុសព្រមទាំងភ្ជាប់សារខ្លីមួយឃ្លាថា៖ “ឆលី ស្រង់ព្រះរ.ស់ ថ្ងៃសង្រ្កាន្តទី២”។ ក្រោយឃើញកូនប្រុស ធ្វើទង្វើរបែបនេះដាក់ខ្លួ …

ចេះណាស់ អូនឆលី!! ប្រណៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ ការគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺមហាគុ.ណធំធេង់ណាស់ Read More

ចេះណាស់ អូនឆលី!! ប្រណៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ ការគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺមហាគុ.ណធំធេង់ណាស់

ប្រណៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ ការគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺមហាគុ.ណធំធេង់ណាស់។ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ចំថ្ងៃទី២ នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ មានការផុស ស៊ែរបន្តគ្នា និងកោត់សរសើរជាខ្លាំង ក្រោយគេឃើញ ឆលី កូនប្រុស តារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានយកទឹកមកចាក់ លា.ងជើងឲ្យ ប៉ាម៉ាក់ មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់។ ដោយក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុក អូនឆលី បានផុសព្រមទាំងភ្ជាប់សារខ្លីមួយឃ្លាថា៖ “ឆលី ស្រង់ព្រះរ.ស់ ថ្ងៃសង្រ្កាន្តទី២”។ ក្រោយឃើញកូនប្រុស ធ្វើទង្វើរបែបនេះដាក់ខ្លួ …

ចេះណាស់ អូនឆលី!! ប្រណៃណីទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ ការគោរពដឹងគុណឪពុកម្ដាយគឺមហាគុ.ណធំធេង់ណាស់ Read More

មិនដែលដឹ ងទាល់តែសោះ!! ផឹកកាហ្វេខ្មៅនៅពេលព្រឹកនឹងជួបលទ្ធផលហួ សពីការគិត

ការទទួលទានកាហ្វេពេលព្រឹកដាក់ស្ករនឹងជួយសម្រួលដល់ការប ញ្ចេញចោ លឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ, ប៉ុន្តែមានរឿងម្យ៉ាងដែលតាមមកពីក្រោយផលល្អមួយនេះ ក្រោយពេលដែលអ្នកទទួលទានកាហ្វេដាក់ស្ករអស់រយៈពេលយូរ គឺកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈា.មឡើងខ្ពស់។ តាមការណែនាំរបស់ដុកទ័រ អ្នកអាចកា.ត់បន្ថយ់ជាតិស្ករ ដោយការទទួលទានកាហ្វេនៅពេលព្រឹក ប្រើក្រូចឆ្មារជំនួសស្ករសវិញ, រួចអ្នកធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងឈា.មជាមួយគ្រូពេទ្យ នោះនឹងឃើញលទ្ធផលថា កម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈា.មបានថយចុះយ៉ាងច្រើន លើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺការបញ្ចេញ់ចោល់កាន់តែល្អជាងមុន និងស្បែកភ្លឺថ្លា។ ការលើកឡើងថ្ងៃនេះក៏មានវិធីផ្សេងទៀត ក្នុងការទទួលទានកាហ្វេពេលព្រឹកដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពតាមវិធីខាងក្រោមនេះ៖ ១.ទទួលទានកាហ្វេខ្មៅមួយកែវជារៀងរាល់ថ្ងៃ៖ គួរទទួលទានកាហ្វេខ្មៅដែលមិនដាក់ស្ករមួយឬពីរកែវជារៀងរាល់ព្រឹក, វិធីនេះនឹងជួយកា ត់បន្ថ យជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈា.ម និងការពារពីជំ ងឺដែលទាក់ទងនឹងបេះដូង។ សារធាតុនីកូទីនដែលមាននៅក្នុងកាហ្វេ (ខុសពីសារធាតុនីកូទីនដែលមាននៅក្នុងបារី) នឹងធ្វើការបំលែងឱ្យទៅជាវីតាមីនប៊ីរួមមួយប្រភេទដែលរាង់កាយត្រូវការ។ ២.កាហ្វេខ្មៅលាយជាមួយទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់៖ វិធីនេះល្អចំពោះអ្នកដែលមានប ញ្ហាទល់លា. …

មិនដែលដឹ ងទាល់តែសោះ!! ផឹកកាហ្វេខ្មៅនៅពេលព្រឹកនឹងជួបលទ្ធផលហួ សពីការគិត Read More

ភ្លេចខ្លួនតិច ប៊ីសអស់ត្រីបឹងទន្លេសាប ដោយសារជ.ន.ជាតិមួយនេះ

បឹងទន្លេងសាបកម្ពុជាធ្លាប់តែល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកថាមានធនធានមច្ឆាជាតិសម្បូរហូហៀរ ជាពិសេសពូជត្រីល្អៗនិងកម្ររ ដែលពីមុនគេដឹងថា ច្រើនសន្ធឹករហូតនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស បែរជាមានការប្រែប្រួលស្ទើរតែផ្គត់ផ្គង់ហូបក្នុងស្រុកខ្លួនឯងពុំគ្រប់គ្រាន់ និងបែរជានាំចូលត្រីពីក្រៅប្រទេសមកវិញ។ ដោយសារបែបនេះ គេនៅចាំថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញបទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប ត្រូវប ង្ក្រា.ប់ប-ទល្មើ.សនេសាទពីក្រុ ម ជ.ន.ខិ-ល ខូ ច ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ធនធានត្រី នៅក្នុងបឹងទន្លេសាបឲ្យខាងតែបាន។ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាប ត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ …

ភ្លេចខ្លួនតិច ប៊ីសអស់ត្រីបឹងទន្លេសាប ដោយសារជ.ន.ជាតិមួយនេះ Read More