ស្មានតែលេងតើ! ទីបំផុតពូចក់ទៅដល់ស្ពានជ្រោយចង្វារហើយ ចាំអ្នកមកឃាត់យូរពេកក៏…( មានវីដេអូ)

កាលពី យប់ ម្សិលមិញ  ក្រោយ ពី អ្នក នាង ផល្លា បាន ឡាយ វីដេអូ បង្ហាញ លិខិត លែងលះ ចប់ សព្វគ្រប់ នោះ,   Adminជីងចក់  បាន ឡាយ វីដេអូ ដែរ ដោយ ដាក់ ចំណងជើង ថា « ចង់ ទៅ បួស …

ស្មានតែលេងតើ! ទីបំផុតពូចក់ទៅដល់ស្ពានជ្រោយចង្វារហើយ ចាំអ្នកមកឃាត់យូរពេកក៏…( មានវីដេអូ) Read More

ស្មានតែលេងតើ! ទីបំផុត ពូចក់ទៅដល់ស្ពានជ្រោយចង្វារ ហើយចាំអ្នកមកឃាត់យូរពេកក៏…( មានវីដេអូ)

កាលពី យប់ ម្សិលមិញ  ក្រោយ ពី អ្នក នាង ផល្លា បាន ឡាយ វីដេអូ បង្ហាញ លិខិត លែងលះ ចប់ សព្វគ្រប់ នោះ,   Adminជីងចក់  បាន ឡាយ វីដេអូ ដែរ ដោយ ដាក់ ចំណងជើង ថា « ចង់ ទៅ បួស …

ស្មានតែលេងតើ! ទីបំផុត ពូចក់ទៅដល់ស្ពានជ្រោយចង្វារ ហើយចាំអ្នកមកឃាត់យូរពេកក៏…( មានវីដេអូ) Read More

ហ៊ានណាស់នាយពាក់មីចូលចាប់ពស់យ៉ាងធំឆៅៗ ស្រាវជំនួស! តែប្រហែសច្បាស់ជាលែងបានកំប្លែងហើយ…(មានវីដេអូ)

តារាកំប្លែងCTN នាយពាក់មី តាមរយៈវីដេអូមួយឃ្លីបដែលបង្ហោះនៅលើផេករបស់គាត់ បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រាវជំនួស ដោយនាយបានព្យាយាមតាមចាប់ពស់ធំមួយក្បាលដោយដៃទទេស្តែងៗ និងស្រែកថាធំណាស់បងប្អូន មិនដឹងថាជាពស់ពិស ឬអត់ពិសទេ។ ចំណែកពស់នោះវិញក៏មិនណយដែរហក់ចូលមករកនាយពាក់មីវិញគ្មានខ្លាចសោះ។ នៅទីបំផុតនាយពាក់មីចាប់ពោះនោះបានសម្រេច ឃើញថាទំហំខ្លួនវាធំនិងវែង។ យ៉ាងណាតារាកំប្លែងរូបនេះ ខណៈដៃចាប់កាន់ពស់ជាប់ បាននិយាយថា បើខុសច្បាប់យកវាទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស បើខ្លាចបាបយកទៅវត្ត…តែមិនដឹងថា ព្រះសង្ឃហ៊ានទទួលឬអត់ទេ? បើអត់លឺសំលេងចុចលើអក្សនេះ

ហ៊ានណាស់នាយពាក់មីចូលចាប់ពស់យ៉ាងធំឆៅៗ ស្រាវជំនួស! តែប្រហែសច្បាស់ជាលែងបានកំប្លែងហើយ…(មានវីដេអូ) Read More

ហ៊ានណាស់នាយពាក់មីចូលចាប់ពស់យ៉ាងធំឆៅៗ ស្រាវជំនួស! តែប្រហែសច្បាស់ជាលែងបានកំប្លែងហើយ…(មានវីដេអូ)

តារាកំប្លែងCTN នាយពាក់មី តាមរយៈវីដេអូមួយឃ្លីបដែលបង្ហោះនៅលើផេករបស់គាត់ បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រាវជំនួស ដោយនាយបានព្យាយាមតាមចាប់ពស់ធំមួយក្បាលដោយដៃទទេស្តែងៗ និងស្រែកថាធំណាស់បងប្អូន មិនដឹងថាជាពស់ពិស ឬអត់ពិសទេ។ ចំណែកពស់នោះវិញក៏មិនណយដែរហក់ចូលមករកនាយពាក់មីវិញគ្មានខ្លាចសោះ។ នៅទីបំផុតនាយពាក់មីចាប់ពោះនោះបានសម្រេច ឃើញថាទំហំខ្លួនវាធំនិងវែង។ យ៉ាងណាតារាកំប្លែងរូបនេះ ខណៈដៃចាប់កាន់ពស់ជាប់ បាននិយាយថា បើខុសច្បាប់យកវាទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស បើខ្លាចបាបយកទៅវត្ត…តែមិនដឹងថា ព្រះសង្ឃហ៊ានទទួលឬអត់ទេ? បើអត់លឺសំឡេងចុចលើអក្សនេះ

ហ៊ានណាស់នាយពាក់មីចូលចាប់ពស់យ៉ាងធំឆៅៗ ស្រាវជំនួស! តែប្រហែសច្បាស់ជាលែងបានកំប្លែងហើយ…(មានវីដេអូ) Read More

ហ៊ានណាស់នាយពាក់មីចូលចាប់ពស់យ៉ាងធំឆៅៗ ស្រាវជំនួស! តែប្រហែសច្បាស់ជាលែងបានកំប្លែងហើយ…(មានវីដេអូ)

តារាកំប្លែងCTN នាយពាក់មី តាមរយៈវីដេអូមួយឃ្លីបដែលបង្ហោះនៅលើផេករបស់គាត់ បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រាវជំនួស ដោយនាយបានព្យាយាមតាមចាប់ពស់ធំមួយក្បាលដោយដៃទទេស្តែងៗ និងស្រែកថាធំណាស់បងប្អូន មិនដឹងថាជាពស់ពិស ឬអត់ពិសទេ។ ចំណែកពស់នោះវិញក៏មិនណយដែរហក់ចូលមករកនាយពាក់មីវិញគ្មានខ្លាចសោះ។ នៅទីបំផុតនាយពាក់មីចាប់ពោះនោះបានសម្រេច ឃើញថាទំហំខ្លួនវាធំនិងវែង។ យ៉ាងណាតារាកំប្លែងរូបនេះ ខណៈដៃចាប់កាន់ពស់ជាប់ បាននិយាយថា បើខុសច្បាប់យកវាទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស បើខ្លាចបាបយកទៅវត្ត…តែមិនដឹងថា ព្រះសង្ឃហ៊ានទទួលឬអត់ទេ? បើសស្តាប់អត់លឺចុចលើអក្សនេះ  

ហ៊ានណាស់នាយពាក់មីចូលចាប់ពស់យ៉ាងធំឆៅៗ ស្រាវជំនួស! តែប្រហែសច្បាស់ជាលែងបានកំប្លែងហើយ…(មានវីដេអូ) Read More

ពូ ចក់ បែកពីអូនមិនមែនមានអ្នកថ្មី៖ ក្រោយប្រពន្ធ ប្រកាសលែ-ងលះ និង ដកហួតឡាន Jeep ស្រាប់តែពូចក់ ឡាយទាំងកណ្តាលយប់ ចង់បញ្ច -ប់ជីវិតខ្លួនឯង ដោយប្រើវិធី២យ៉ាងនេះ…(មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ: សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិច នៅយប់ថ្ងៃទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ តាមការសន្យា ផល្លាប្រពន្ធ ជីងចក់ បានធ្វើការឡាយម្តងទៀត ជាការឡាយចុងក្រោយ និយាយពី Admin ចក់អោយខ្ទេចតែម្តង ដោយមានភស្តុតាង ជាច្រើនយកមកបញ្ជាក់ ព្រមទាំងលិខិតលែងលះ រួចម្តងហើយ ដោយការមុនគឺមានជម្លោះ ត្រូវបានលែងលះ ហើក៍ត្រូវគ្នាវិញ រួចក៍មិនបានចុះអេតាសុីវិលវិញដែល។ អ្នកនាង ទ្រិញ ផល្លា ប្រាប់ គ្រប់គ្នានៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ទាំងអួលដើម.ក …

ពូ ចក់ បែកពីអូនមិនមែនមានអ្នកថ្មី៖ ក្រោយប្រពន្ធ ប្រកាសលែ-ងលះ និង ដកហួតឡាន Jeep ស្រាប់តែពូចក់ ឡាយទាំងកណ្តាលយប់ ចង់បញ្ច -ប់ជីវិតខ្លួនឯង ដោយប្រើវិធី២យ៉ាងនេះ…(មានវីដេអូ) Read More

ពូ ចក់ បែកពីអូនមិនមែនមានអ្នកថ្មី៖ ក្រោយប្រពន្ធ ប្រកាសលែ-ងលះ និង ដកហួតឡាន Jeep ស្រាប់តែពូចក់ ឡាយទាំងកណ្តាលយប់ ចង់បញ្ច -ប់ជីវិតខ្លួនឯង ដោយប្រើវិធី២យ៉ាងនេះ…(មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ: សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិច នៅយប់ថ្ងៃទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ តាមការសន្យា ផល្លាប្រពន្ធ ជីងចក់ បានធ្វើការឡាយម្តងទៀត ជាការឡាយចុងក្រោយ និយាយពី Admin ចក់អោយខ្ទេចតែម្តង ដោយមានភស្តុតាង ជាច្រើនយកមកបញ្ជាក់ ព្រមទាំងលិខិតលែងលះ រួចម្តងហើយ ដោយការមុនគឺមានជម្លោះ ត្រូវបានលែងលះ ហើក៍ត្រូវគ្នាវិញ រួចក៍មិនបានចុះអេតាសុីវិលវិញដែល។ អ្នកនាង ទ្រិញ ផល្លា ប្រាប់ គ្រប់គ្នានៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ទាំងអួលដើម.ក …

ពូ ចក់ បែកពីអូនមិនមែនមានអ្នកថ្មី៖ ក្រោយប្រពន្ធ ប្រកាសលែ-ងលះ និង ដកហួតឡាន Jeep ស្រាប់តែពូចក់ ឡាយទាំងកណ្តាលយប់ ចង់បញ្ច -ប់ជីវិតខ្លួនឯង ដោយប្រើវិធី២យ៉ាងនេះ…(មានវីដេអូ) Read More

ពូ ចក់ បែកពីអូនមិនមែនមានអ្នកថ្មី៖ ក្រោយប្រពន្ធ ប្រកាសលែ-ងលះ និង ដកហួតឡាន Jeep ស្រាប់តែពូចក់ ឡាយទាំងកណ្តាលយប់ ចង់បញ្ច -ប់ជីវិតខ្លួនឯង ដោយប្រើវិធី២យ៉ាងនេះ…(មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ: សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិច នៅយប់ថ្ងៃទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ តាមការសន្យា ផល្លាប្រពន្ធ ជីងចក់ បានធ្វើការឡាយម្តងទៀត ជាការឡាយចុងក្រោយ និយាយពី Admin ចក់អោយខ្ទេចតែម្តង ដោយមានភស្តុតាង ជាច្រើនយកមកបញ្ជាក់ ព្រមទាំងលិខិតលែងលះ រួចម្តងហើយ ដោយការមុនគឺមានជម្លោះ ត្រូវបានលែងលះ ហើក៍ត្រូវគ្នាវិញ រួចក៍មិនបានចុះអេតាសុីវិលវិញដែល។ អ្នកនាង ទ្រិញ ផល្លា ប្រាប់ គ្រប់គ្នានៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ទាំងអួលដើម.ក …

ពូ ចក់ បែកពីអូនមិនមែនមានអ្នកថ្មី៖ ក្រោយប្រពន្ធ ប្រកាសលែ-ងលះ និង ដកហួតឡាន Jeep ស្រាប់តែពូចក់ ឡាយទាំងកណ្តាលយប់ ចង់បញ្ច -ប់ជីវិតខ្លួនឯង ដោយប្រើវិធី២យ៉ាងនេះ…(មានវីដេអូ) Read More

ខែភ្លៀងវាចេញហើយ ប្រយ័ត្នកូនតូចៗ! ស្ត្រីជនជាតិព្រៅម្នាក់សង្ស័យច្រឡំពស់ស្រកាចាស់ថាពស់ថ្លាន់ ត្រូវវា.ចឺ- ក់បណ្តាលឱ្យ…

សូមប្រយ័.ត្ន ផងបងប្អូន តិចច្រឡំថាជាពស់ថ្លាន់ទៅ! នេះជារដូវភ្លៀងពួកចាប់ផ្តើមចេញពីរូងហើយ នេះជាពស់ពិស នៅតំបន់ខ្លះគេហៅពស់ស្រកាចាស់។ មានស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានពស់នេះ.ចឺ- ក់ នឹងត្រូវាបានក្រុមគ្រួសារដឹកតាមរថយន្តទៅមន្ទីរពេទ្យ។ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី២៧ មេសា ២០២២ នៅភូមិខ្មែង ឃុំប៉ូយ ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី។ បើតាមសាច់ញាតិបានឲ្យដឹងថា ស្រ្តីត្រូវ ពស់ ចឺ- ក់ នេះឈ្មោះ ឡេវ សាដន អាយុ ៣៣ឆ្នាំ ជនជាតិព្រៅ មានទីលំនៅ ភូមិខ្មែង ឃុំប៉ូយ …

ខែភ្លៀងវាចេញហើយ ប្រយ័ត្នកូនតូចៗ! ស្ត្រីជនជាតិព្រៅម្នាក់សង្ស័យច្រឡំពស់ស្រកាចាស់ថាពស់ថ្លាន់ ត្រូវវា.ចឺ- ក់បណ្តាលឱ្យ… Read More

ល្បីរឿង ពូចក់ ពេក សូម្បីតែ ពូផែង វណ្ណៈ ក៏លើកឡើងបែបនេះដែរ…(មានវីដេអូ)

ក្រោយ​ល្បី​រឿង​Admin​ជីងចក់សំបូរ​ស្រី​ច្រើន លោក​ផែង វណ្ណៈ នៅ​មិន​ស្ងៀម លើកឡើង​បែបនេះ​ថា​…«ថ្ងៃ​មុនលឺថាឈ្មោះ​ រឹទ្ធ​ មានស្រីច្រេីន​ ថ្ងៃ​នេះលឺថាឈ្មោះ​ ជីងចក់មានស្រីច្រេីន​ ដូច្នេះ​មានតែឈ្មោះ​ វណ្ណៈ​ ទេជា​ បុរស​ស្មោះ​ស្នេហ៍​ ❤️️»(សូមទស្សនាវីដេអូ នៅខាងក្រោម)

ល្បីរឿង ពូចក់ ពេក សូម្បីតែ ពូផែង វណ្ណៈ ក៏លើកឡើងបែបនេះដែរ…(មានវីដេអូ) Read More