និស្សិតបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរមួយក្រុមថ្លើមធំមែន ព្រោះចង់ឲ្យកម្ពុជាមានផ្កាយរណបដូចគេ សម្ងំបង្កើតផ្កាយរណបបង្ហោះទៅទីអវកាសនៅឆ្នាំក្រោយ, ជឿថាខ្មែរធ្វើបាន! (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ អស្ចារ្យមែន! កូនខ្មែរពូជអង្គរ ដោយក្រុមនិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាមួយក្រុមនេះ ហេតុតែមានបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យកម្ពុជាមានផ្កាយរណបហោះនៅទីអាវកាសដូចប្រទេជឿនលឿន បាននាំគ្នាសម្ងំស្រាវជ្រាវផលិតផ្កាយរណបចង់បា ញ់ទៅទីអវកាសនៅឆ្នាំក្រោយនេះ។ ជឿថាកូនខ្មែរទាំងនេះអាចធ្វើបានឲ្យតែពុះពារតស៊ូ, គ្មានអ្វីដែលខ្មែរធ្វើមិនបាន…share លើកទឹកចិត្តពួគាត់ម្នាក់មួយផង។ ក្រុមយុវជនយុវតី ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា នៃសិស្សវិទ្យាល័យ ៥ នាក់មកពីសាលា Liger Leadership Academy បានរួមគ្នាបង្កើតជាផ្កាយរណបខ្នាតតូចមួយដែលត្រូវបានគេហៅថា CubeSat ដើម្បីបង្ហោះឡើងលើអាវកាសជាលើកដំបូងបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា ។យុវជន វុទ្ធី សមាជិកក្រុម LigerSat បានប្រាប់ថា គម្រោងធ្វើផ្កាយរណបនេះបានចា ប់ផ្តើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ មកម្លេះ …

និស្សិតបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរមួយក្រុមថ្លើមធំមែន ព្រោះចង់ឲ្យកម្ពុជាមានផ្កាយរណបដូចគេ សម្ងំបង្កើតផ្កាយរណបបង្ហោះទៅទីអវកាសនៅឆ្នាំក្រោយ, ជឿថាខ្មែរធ្វើបាន! (មានវីដេអូ) Read More

ឈាមពូជអ្នកសាងអង្គ!! អស្ចារ្យកូនខ្មែរអ្នកខេត្តកំពង់ចាម សម្ងំស្រាវជ្រាវអស់១៣ឆ្នាំ ផលិតយន្តហោះបានសម្រេច ហោះខ្ពស់កប់ពពក មិនចាញ់យន្តហោះក្រៅប្រទេស…

មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល និងស្ញើចសរសើរជាខ្លាំង នូវសមិទ្ធផលថ្មី ដែលកើតចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗ នោះគឺ យន្តហោះបញ្ជាខ្នាតតូច ដែលមានអានុភាពពិសេស និង មានរចនាបទដូចទៅនឹងយន្តហោះពិតៗ ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជន ។ (មានវីដេអូខាងក្រោម) បុរសវ័យ ៣០ ឆ្នាំម្នាក់ មានឈ្មោះ ជឿន ចននី មានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាម និងជាអ្នកដឹកនាំការផលិតយន្តហោះបញ្ជាខ្នាតតូច នៃក្រុម «គំនិត» បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងស្នូលឱ្យបានដឹងថា មូលហេតុដែលនាំឱ្យលោកផលិតយន្តហោះបញ្ជានេះឡើង គឺដោយសារតែវាជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកតាំងពីក្មេង ខណៈលោកមានចំណេះជំនាញ នៅក្នុងផ្នែកមួយនេះផងដែរ ។ …

ឈាមពូជអ្នកសាងអង្គ!! អស្ចារ្យកូនខ្មែរអ្នកខេត្តកំពង់ចាម សម្ងំស្រាវជ្រាវអស់១៣ឆ្នាំ ផលិតយន្តហោះបានសម្រេច ហោះខ្ពស់កប់ពពក មិនចាញ់យន្តហោះក្រៅប្រទេស… Read More

ឈាមពូជអ្នកសាងអង្គ!! អស្ចារ្យកូនខ្មែរអ្នកខេត្តកំពង់ចាម សម្ងំស្រាវជ្រាវអស់១៣ឆ្នាំ ផលិតយន្តហោះបានសម្រេច ហោះខ្ពស់កប់ពពក មិនចាញ់យន្តហោះក្រៅប្រទេស…

មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល និងស្ញើចសរសើរជាខ្លាំង នូវសមិទ្ធផលថ្មី ដែលកើតចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗ នោះគឺ យន្តហោះបញ្ជាខ្នាតតូច ដែលមានអានុភាពពិសេស និង មានរចនាបទដូចទៅនឹងយន្តហោះពិតៗ ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជន ។ (មានវីដេអូខាងក្រោម) បុរសវ័យ ៣០ ឆ្នាំម្នាក់ មានឈ្មោះ ជឿន ចននី មានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាម និងជាអ្នកដឹកនាំការផលិតយន្តហោះបញ្ជាខ្នាតតូច នៃក្រុម «គំនិត» បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងស្នូលឱ្យបានដឹងថា មូលហេតុដែលនាំឱ្យលោកផលិតយន្តហោះបញ្ជានេះឡើង គឺដោយសារតែវាជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកតាំងពីក្មេង ខណៈលោកមានចំណេះជំនាញ នៅក្នុងផ្នែកមួយនេះផងដែរ ។ …

ឈាមពូជអ្នកសាងអង្គ!! អស្ចារ្យកូនខ្មែរអ្នកខេត្តកំពង់ចាម សម្ងំស្រាវជ្រាវអស់១៣ឆ្នាំ ផលិតយន្តហោះបានសម្រេច ហោះខ្ពស់កប់ពពក មិនចាញ់យន្តហោះក្រៅប្រទេស… Read More

ឈាមពូជអ្នកសាងអង្គ!! អស្ចារ្យកូនខ្មែរអ្នកខេត្តកំពង់ចាម សម្ងំស្រាវជ្រាវអស់១៣ឆ្នាំ ផលិតយន្តហោះបានសម្រេច ហោះខ្ពស់កប់ពពក មិនចាញ់យន្តហោះក្រៅប្រទេស…

មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល និងស្ញើចសរសើរជាខ្លាំង នូវសមិទ្ធផលថ្មី ដែលកើតចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗ នោះគឺ យន្តហោះបញ្ជាខ្នាតតូច ដែលមានអានុភាពពិសេស និង មានរចនាបទដូចទៅនឹងយន្តហោះពិតៗ ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជន ។ (មានវីដេអូខាងក្រោម) បុរសវ័យ ៣០ ឆ្នាំម្នាក់ មានឈ្មោះ ជឿន ចននី មានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាម និងជាអ្នកដឹកនាំការផលិតយន្តហោះបញ្ជាខ្នាតតូច នៃក្រុម «គំនិត» បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងស្នូលឱ្យបានដឹងថា មូលហេតុដែលនាំឱ្យលោកផលិតយន្តហោះបញ្ជានេះឡើង គឺដោយសារតែវាជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកតាំងពីក្មេង ខណៈលោកមានចំណេះជំនាញ នៅក្នុងផ្នែកមួយនេះផងដែរ ។ …

ឈាមពូជអ្នកសាងអង្គ!! អស្ចារ្យកូនខ្មែរអ្នកខេត្តកំពង់ចាម សម្ងំស្រាវជ្រាវអស់១៣ឆ្នាំ ផលិតយន្តហោះបានសម្រេច ហោះខ្ពស់កប់ពពក មិនចាញ់យន្តហោះក្រៅប្រទេស… Read More

ឈាមពូជអ្នកសាងអង្គ!! អស្ចារ្យកូនខ្មែរអ្នកខេត្តកំពង់ចាម សម្ងំស្រាវជ្រាវអស់១៣ឆ្នាំ ផលិតយន្តហោះបានសម្រេច ហោះខ្ពស់កប់ពពក មិនចាញ់យន្តហោះក្រៅប្រទេស…

មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល និងស្ញើចសរសើរជាខ្លាំង នូវសមិទ្ធផលថ្មី ដែលកើតចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗ នោះគឺ យន្តហោះបញ្ជាខ្នាតតូច ដែលមានអានុភាពពិសេស និង មានរចនាបទដូចទៅនឹងយន្តហោះពិតៗ ដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជន ។ (មានវីដេអូខាងក្រោម) បុរសវ័យ ៣០ ឆ្នាំម្នាក់ មានឈ្មោះ ជឿន ចននី មានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាម និងជាអ្នកដឹកនាំការផលិតយន្តហោះបញ្ជាខ្នាតតូច នៃក្រុម «គំនិត» បានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងស្នូលឱ្យបានដឹងថា មូលហេតុដែលនាំឱ្យលោកផលិតយន្តហោះបញ្ជានេះឡើង គឺដោយសារតែវាជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកតាំងពីក្មេង ខណៈលោកមានចំណេះជំនាញ នៅក្នុងផ្នែកមួយនេះផងដែរ ។ …

ឈាមពូជអ្នកសាងអង្គ!! អស្ចារ្យកូនខ្មែរអ្នកខេត្តកំពង់ចាម សម្ងំស្រាវជ្រាវអស់១៣ឆ្នាំ ផលិតយន្តហោះបានសម្រេច ហោះខ្ពស់កប់ពពក មិនចាញ់យន្តហោះក្រៅប្រទេស… Read More

ភ្ញាក់ព្រឺត! ពេលឃើញកូនខ្មែរសម្តែងក្នុងរឿងHollywoodជាមួយតួល្បីៗពិភពលោក ពិតជាសង្ហាមែន! (វីដេអូ)

កម្ពុជា៖ លោក ជិន ផូលី (Jean-Paul Ly ) ដែលជាតារាសម្ដែងកូនកាត់ខ្មែរ-បារាំង មានឈ្មោះក្រៅថា Sora បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសម្ដែងនៅទីក្រុងឡុងដ៍ ប្រទេសអង់គ្លេស ។ ហើយគាត់មិនត្រឹមតែសម្ដែងរឿង Hobbs and Shaw នេះទេ កន្លងមកគាត់ក៏មានចំណែកក្នុងរឿងល្បីៗជាច្រើនទៀតដូចជា Doctor Strange, Nightshooers, Now you see me 2,The Division-PoC និងរឿង Artemis …

ភ្ញាក់ព្រឺត! ពេលឃើញកូនខ្មែរសម្តែងក្នុងរឿងHollywoodជាមួយតួល្បីៗពិភពលោក ពិតជាសង្ហាមែន! (វីដេអូ) Read More

កំឡោះសង្ហាប៊ិសបាត់អាអូនតូច! កំពុងអង្គុយបទជើងលេងទូរសព្ទភ្លេចខ្លួន ពស់អើតកមកឆ្ងក់ ដាក់ផ្លាប់…!(មានវីដេអូ)

ក្នុងករណីមជ្ឈមណ្ឌលបេងឡែនរីសស៊ីស្ទឺរ លោក ស្រ៊ីភូប ស៊ូគូរ៉ាត អាយុ ១៨ ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី១ នៃសាកលវិទ្យាល័យឃីងម៉ុងឃុតខាងជើងទីក្រុងបាងកកបាននិយាយថា ពស់នោះបានចេញពីប ង្គ ន់ ហើយបានហាម៉ាត់ដាក់អាអូនតូចគាត់ផ្លាប់។ បន្ទាប់ពីនោះភ្លាមCallសុំឱ្យបុគ្គលិកចាប់ពស់ ដោយខ្លាច៉ថាជាពស់ពិស។ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅស្រុកបាងយ៉ៃខេត្តណុនប៊ូរី។ ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដែលជាទីប្រជុំជន ២ជាន់ស្ថិតនៅលើបន្ទប់ទឹក បន្ទប់ទឹកជាន់ទី១ មានស្នាមប្រឡាក់នៅលើចានបង្គន់និងកៅអីប្លាស្ទិច នៅខាងក្រោយផ្ទះនៅក្បែរបន្ទប់ទឹកគឺជាលូ ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាពស់បានរងើបចេញពីចំណុចលូរនោះចូលបង្គន់។ យុវជន ស្រ៊ីភូប ស៊ូគូរ៉ាត ឬមីន អាយុ ១៨ ឆ្នាំ គាត់ទើបតែចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃត្រង់។ គាត់និយាយថាកាលពីម្សិលមិញម៉ោង …

កំឡោះសង្ហាប៊ិសបាត់អាអូនតូច! កំពុងអង្គុយបទជើងលេងទូរសព្ទភ្លេចខ្លួន ពស់អើតកមកឆ្ងក់ ដាក់ផ្លាប់…!(មានវីដេអូ) Read More

ធំអីធំយ៉ាងនេះ! ស្តេចពស់វែកស្រែកទឹកខ្លាំងចុះពីភ្នំមករកទឹកផឹកតាមផ្ទះប្រជាជន វ៉ាក់អឺនឹងកូនស្រីម្ចាស់ផ្ទះកំពុងងូតទឹក…

កំលុងរដូវក្តៅដែលទឹកបឹងត្រពាំងរីកស្ងួតហួតហែងអស់ សត្វតូចធំក្នុងព្រៃខ្វះទឹកផឹក។ ក្នុងនោះពស់វែករនាមមួយក្បាលធំព្រោះតែក្នុងព្រៃគ្មានទឹកផឹក បានចុះពីភ្នំចូលមកក្នុងភូមិ លូនចូលរកទឹកផឹកតាមផ្ទះ។ ពស់បានចូលតាមក្រោយផ្ទះ ហើយអើតក្បាលតាមជញ្ជាំងបន្ទាប់ទឹក នៅលើក្បាលកូនស្រីម្ចាស់ផ្ទះ អាយុ ៥ឆ្នាំ នាងឈ្មោះ ចុងអាង ខណៈរូបនាងកំពុងងូតទឹក។ ឃើញបែបនេះនាងបាន.ស្រែ-ក.ឲ្យម្តាយជួយ។ ក្រាន់តែឮស-ម្រែក.កូ.នស្រីភ្លាម ស្ត្រីជាម្តាយ មានអារម្មណ៍ស្ល. ន់-ស្លោ ពេលបានវ៉ាក់អឺនឹងពស់វែកធំ.ស-ម្បើមនោះ ដែលវាមានប្រវែងរហូត៥ម៉ែត្រ។ ពេលនោះស្រីជាម្តាយហាក់ស្ទាក់ស្ទើរមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីមុនអ្វីក្រោយ ដឹងត្រឹមតែបានស្ទុះទាញដៃកូនស្រីចេញ ហើយនាំនាងរត់ចេញទៅក្រៅផ្ទះ មុនពេលពស់បានលូនចូលក្នុងបន្ទប់ទឹក។ បន្ទាប់មកបានហៅក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃឱ្យមកជួយចា-ប់.សត្វពស់។ គេជឿថា ពស់នេះពិតជាចុះពីព្រៃនៅលើភ្នំដើម្បីមករកទឹកបរិភោគ ព្រោះវាមានខ្លួនធំនិងវែងណាស់។ នៅម៉ោង ៩៖០០ …

ធំអីធំយ៉ាងនេះ! ស្តេចពស់វែកស្រែកទឹកខ្លាំងចុះពីភ្នំមករកទឹកផឹកតាមផ្ទះប្រជាជន វ៉ាក់អឺនឹងកូនស្រីម្ចាស់ផ្ទះកំពុងងូតទឹក… Read More

ពុទ្ធរូបមាសសុទ្ធដាំត្បូងពេជតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ បាត់កាលពី៧០០ឆ្នាំមុន ត្រូវបានអ្នកនេសាទក្រក្សត់ម្នាក់រកឃើញលើកោះដាច់ស្រយ៉ាល (មានវីដេអូ)

យោងតាមគេហទំព័ Daily mail បានចុះផ្សាយនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ដោយអ្នកនេសាទនៅកោះស៊ូម៉ាត្រា បានពើបប្រទះដោយចៃដន្យ នូវវត្ថុជាច្រើន ដែលសាងពីមាស ហើយនៅក្នុងការរកឃើញកំណប់ទ្រព្យដ៏ធំនេះ ក៏រួមមានទាំងព្រះពុទ្ធរូបមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារ ដែលអាចជាអ ដ្ឋិ.ធាតុនៃអរិយធម៌ នៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពី 700 ឆ្នាំមុន។ មើតាមប្រភពខាងលើ បានបញ្ជាក់ថា វត្ថុបុរាណធ្វើពីមាសមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ ត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្តោយទន្លេ Musi កោះស៊ូម៉ាត្រា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ ករណីនេះបានធ្វើឱ្យបុរាណវត្ថុវិទូអន្តរជាតិជឿថា នេះគឺជាតំបន់ដែលជាអតីតអាណាចក្រ Srivijaya ដែលត្រូវបានចាស់បុរាណនៅឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់និយាយនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទាន អំពីកោះមាសនោះ ហើយកាលនោះគ្មានជឿថាកោះមានពិតទេ តែពេលជួបមែនបង្កឲ្យបុរាណវិទូភ្ញា …

ពុទ្ធរូបមាសសុទ្ធដាំត្បូងពេជតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ បាត់កាលពី៧០០ឆ្នាំមុន ត្រូវបានអ្នកនេសាទក្រក្សត់ម្នាក់រកឃើញលើកោះដាច់ស្រយ៉ាល (មានវីដេអូ) Read More

ខ្មែរធ្លាប់ខ្លាំងកាលពីអតីតកាលនៅតែខ្លាំង! កម្ពុជាល្បីខ្ទរខ្ទារលើពិភពលោក ឈរនៅលេខរៀងទី២ ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពស្ដារខ្លួនងើបចេញពី COVID-19 លឿនជាងគេ

(ត្យូក្យូ)៖ កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២លើពិភពលោក ក្នុងនាមជាប្រទេសមានសមត្ថភាពស្ដារខ្លួនងើបចេញពីកូវីដ-១៩ លឿនជាងគេ ដោយប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងមកឈរនៅលេខរៀងទី២ ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពស្ដារខ្លួនងើបចេញពី COVID-19 លឿនជាងគេ នៅលើពិភពលោក។ នេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Nikkei នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។ សារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei នៅក្នុងតារាងវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនឱ្យបានឱ្យដឹងទៀតថា ប្រទេសដែលឈរនៅលេខរៀងទី១ ដែលមានសមត្ថភាពស្ដារ ខ្លួនងើបចេញពី COVID-19 លឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ដោយទទួលបាន ៨៥.៥ពិន្ទុ ខណៈកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទី២ មាន ៨០.៥ពិន្ទុ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងវាយតម្លៃប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពស្ដារខ្លួនងើបចេញពី COVID-19 …

ខ្មែរធ្លាប់ខ្លាំងកាលពីអតីតកាលនៅតែខ្លាំង! កម្ពុជាល្បីខ្ទរខ្ទារលើពិភពលោក ឈរនៅលេខរៀងទី២ ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពស្ដារខ្លួនងើបចេញពី COVID-19 លឿនជាងគេ Read More